Κεντρική Σελίδα

  Αρχική/Κεντρική Σελίδα
 

Γνωρίστε την ομάδα μας Μια ομάδα λογιστών αφοσιωμένη στον στόχο σας!

Δημήτριος Παρλάνης

Ειδικότητα: Διεύθυνση λογιστηρίου
Γνωστικό επίπεδο: Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
Email: dp@parlanis.gr
Κωνσταντίνος Παρλάνης

Ειδικότητα: Διαχειριστής εταιριών, υπεύθυνος σύνταξης οικονομικών καταστάσεων.
Γνωστικό επίπεδο: Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι.
Email: kp@parlanis.gr
Παναγιώτης Παρλάνης

Ειδικότητα: Διαχειριστής εταιριών, υπεύθυνος σύνταξης οικονομικών καταστάσεων.
Γνωστικό επίπεδο: Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
Email: pp@parlanis.gr
Ελένη Τσεχελίδου

Ειδικότητα: Διαχειριστής εταιριών, υπεύθυνος σύνταξης μισθολογικών καταστάσεων.
Γνωστικό επίπεδο: Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι.
Email: et@parlanis.gr
Ζωή Θεοφυλάκη

Ειδικότητα: Υπεύθυνος διαχείρισης πελατών.
Γνωστικό επίπεδο: Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι.
Email: zt@parlanis.gr
Βασιλική Ξανθοπούλου

Ειδικότητα: Υπεύθυνος τμήματος ασφαλειών.
Γνωστικό επίπεδο: Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.
Email: bx@parlanis.gr

Πανελλήνια στατιστικά γραφείου για το έτος 2016