Μισθολογικές υπηρεσίες

  Αρχική/Μισθολογικές υπηρεσίες

 

 

1.Απογραφή νέων επιχειρήσεων στα μητρώα του Ε.Φ.Κ.Α.

2.Μεταβολές (προσλήψεις,απολύσεις κ.α) επι του Προσωπικού των επιχειρήσεων πελατών μας.

3.Εξαγωγή μισθολογικών καταστάσεων.

4.Χρήση επιδοτούμενων προγραμμάτων για την πρόσληψη προσωπικού.

5.Τροποποιήσεις του πίνακα προσωπικού με βάση τις ανάγκες της επιχειρήσεως.

6.Συμβουλευτικές υπηρεσίες επι ζητημάτων εργατικής νομοθεσίας.

7.Υποστήριξη σε εργατικά κι ασφαλιστικά ζητήματα απέναντι σε κάθε έλεγχο.

8.Χρήση προηγμένων τεχνολογικά συστημάτων για την σύνταξη των μισθολογικών καταστάσεων.

9.Ρύθμιση οφειλών.