Επενδυτικά προγράμματα

  Αρχική/Επενδυτικά προγράμματα

 

 

Ενημέρωση των πελατών μας για τα επιδοτούμενα επενδυτικά προγράμματα όπου βρίσκονται σε ισχύ, προκειμένου να μειωθεί το κόστος μιας επένδυσης και για βελτιστοποίηση του κέρδους και της ρευστότητας της επιχειρηματικής μονάδας. Η υλοποίηση των προγραμμάτων γίνεται σε συνεργασία με εξειδικευμένα μελετητικά γραφεία της περιοχής μας και τα οποία κατα την εξέλιξη των επενδυτικών προγραμμάτων βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τα στελέχη του γραφειου μας ετσι ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον συντομότερο χρόνο με την μικρότερη ανάμειξη του επιχειρηματία.