Υπηρεσίες Μητρώου και διεκπεραίωσης

  Home/Υπηρεσίες Μητρώου και διεκπεραίωσης

 

1.Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων και συγκέντρωση δικαιολογητικών προκειμένου να γινει η έναρξη επαγγέλματος στην αρμόδια ΔΟΥ ή στο ΓΕΜΗ.

2.Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων και συγκέντρωση δικαιολογητικών προκειμένου να γινει η μεταβολή στοιχείων της επαγγελματικής δραστηριότητας στην αρμόδια ΔΟΥ ή στο ΓΕΜΗ.

3.Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων και συγκέντρωση δικαιολογητικών προκειμένου να γινει η παύση εργασιών της επιχειρηματικής οντότητας στην αρμόδια ΔΟΥ ή στο ΓΕΜΗ.

4.Σύνταξη απαραίτητων εγγράφων προκειμένου να γινει η λήψη ή η μεταβολή ατομικών στοιχείων ιδιωτών στις φορολογικές αρχές.

5.Διεκπεραίωση πάσης φύσεως εργασίες απέναντι στην αρμόδια ΔΟΥ.